Zefram moderniserar prospektering och frigör säljarnas tid

31.1.2023.

Med Zeframs artificiella intelligens får företag högre kostnadseffektivitet och tillförlitlighet i repetitiva försäljningsuppgifter, såsom prospektering. Detta frigör säljarnas tid för mer produktiva uppgifter.

För närvarande pågår stora förändringar inom försäljningsarbete. Användningen av AI utökas ständigt, som påvisats av t.ex. den omdiskuterade Chat-GPT. Applikationen utför smidigt olika uppgifter, såsom samtal, skrivande och översättning, med en hastighet och noggrannhet som aldrig tidigare skådats i människans historia. Även om införandet av ny teknologi kan kännas kontroversiellt eller till och med skrämmande, är det viktigt att komma ihåg att AI tillbringar företag nya möjligheter.

Genom att utnyttja den senaste teknologin kan företag spara resurser och öka sin effektivitet. Med hjälp av Zefram kan företaget minimera repetitiva uppgifter i försäljningsprocessen, vilket ökar arbetsprestationen och tillfredsställelsen. I den här bloggposten kommer vi att specifikt diskutera fördelarna med Zefram i prospekteringsuppgifter.

Prospektering med Zefram

Zefram tillför försäljningsteam ett nytt, effektivt och roligt sätt att utföra uppgifter, såsom prospektering. Att hitta rätt prospekt, som behöver företagets produkter eller tjänster är avgörande för företagets framgång. Tyvärr får beslutsfattare alltför ofta helt meningslösa säljsamtal, så försäljningsarbete har inte det bästa möjliga ryktet. Det här problemet relaterar till ett av Zeframs mål; att möjliggöra bra och ömsesidigt fördelaktiga försäljningsförhandlingar på ett kostnadseffektivt sätt.

Zefram i jämförelse med en säljare som gör bakgrundsarbete själv

➤ Ökad effektivitet
Försäljare spenderar vanligtvis timmar på att identifiera potentiella kunder. Här kommer Zefram in i bilden; och utnyttjar miljontals datapunkter, såsom olika dataregister och sociala mediekällor. Genom att låta försäljare fokusera på försäljning och andra intressanta uppgifter, ökar deras energinivåer och motivation. Detta gör att försäljaren kan spendera mer tid på att bygga högkvalitativa kundrelationer. Prospektering med artificiell intelligens är också extremt tillförlitligt. Då man utnyttjar artificiell intelligens, förblir prestandan hög varje dag i och med att människors svagheter (t.ex. koncentrationsproblem) elimineras.

➤Kostnadsminskning
Zefram möjliggör också en minskning av personalresurser eftersom den kan utföra uppgifter i säljprocessens tidiga stadier. En allmän tumregel är att en anställds totala kostnad för ett företag är cirka 1,5 gånger bruttolönen. Detta tal kan användas då man jämför en säljares totala kostnader med Zeframs kostnader.

Zefram erbjuder en pålitlig möjlighet för säljprospektering.

Zefram i bokningsuppgifter

Ofta kräver en försäljning ett möte med en potentiell kund. Vissa företag har bokat dessa möten på egen hand, medan andra har använt sig av bokfirmor. Zefram erbjuder ett nytt och bekvämt tillvägagångssätt för att fylla kalendern med ovärderliga möten och sparar tid för andra uppgifter.

Zefram i jämförelse med en säljare som bokar möten själv

➤Ökad effektivitet
Genom att använda Zefram för bokningar har säljorganisationen bättre kontroll över sina val. Säljaren har större flexibilitet när frågan kan hanteras internt och bekvämt med Zefram. Intern bokning hjälper också företaget att skapa en starkare och mer enhetlig varumärkesbild, till följd av att företagets interna team själv lanserar all marknadsföringskommunikation.

➤Kostnadsbesparingar
Zefram kan också möjliggöra kostnadseffektiv verksamhet. Eftersom bokningar hanteras enkelt och smidigt behöver företaget inte använda bokningstjänster och kan spara betydande belopp årligen. När du använder Zefram behöver du inte betala provisioner eller serviceavgifter till externa enheter.

Zeframs AI-teknologi ger fördelar till företag och frigör tid för säljare att ägna sig åt mer produktiva uppgifter.

Fördelarna med Zeframs AI-teknik blir tydliga när man jämför med olika funktioner och kostnader inom ett företag. I detta inlägg fokuserade vi specifikt på prospektering och bokningar. Ett annat användningsområde är till exempel marknadsautomatisering. Eftersom många företag idag söker kostnadseffektivitet och besparingar är nya teknologier som AI välkomna. Vi tror starkt att de företag som förstår möjligheterna och fördelarna med AI kommer att prestera väl både idag och i framtiden.

 

Boka en demo med vårt team idag!

Zefram hjälper moderna säljteam att ta de första stegen inom den spännande världen av artificiell intelligens. Boka en demo idag, så diskuterar vi just ert företags situation, och berättar mer om hur vi kunde ta era säljprocesser och resultat till nya höjder.