Försäljning förändras – Tre positiva effekter av artificiell intelligens

15.12.2022

Artificiell intelligens förändrar arbetsmetoder inom B2B-försäljning och tillför nya lösningar till försäljningsprocessens tidiga stadier.

Precis som många andra professioner, förväntas försäljning förändras inom en snar framtid p.g.a. artificiell intelligens (AI). Med ny smart teknologi uppstår nya tillvägagångssätt för traditionella arbetsmetoder. Inom försäljningsbranschen kan AI redan användas för att förbättra uppgifter som tillhör försäljningsprocessens tidiga stadier. Genom att automatisera repetitiva uppgifter, kan försäljare ägna mer tid åt andra saker, såsom att bygga meningsfulla kundrelationer.

Artificiell intelligens i praktiken 

Men hur stöder då artificiell intelligens försäljning i praktiken? Till lyckad försäljning hör väl människors interaktion, emotionell intelligens och andra färdigheter som maskiner saknar? Visst, men en typisk säljprocess innehåller även sådana steg som definitivt kan utföras maskinellt. I denna bloggpost kommer vi att ta en noggrannare titt på försäljningsprocessens tidiga stadier och visa hur användningen av Zeframs artificiella intelligens leder till bättre resultat.

Zeframs användargränssnitt i desktopversionen.

 

Så förbättrar Zeframs artificiella intelligens försäljningsprocessen

Försäljare vill förstås alltid göra affärer, och för att lyckas med det behövs vanligtvis en viss förberedelse. Men vad är det som egentligen sker bakom kulisserna? Vilken typ av förberedande arbete görs före själva säljsamtalet, och vad är Zeframs roll i denna ekvation?

#1 Prospektering – Identifiera potentiella kunder

I säljprocessen ses prospektering ofta som ett naturligt första steg, med andra ord att identifiera intressanta företag. Under prospekterings skedet försöker försäljaren hitta de mest lämpliga kunderna för sin produkt eller tjänst. Under en typisk arbetsdag väljer försäljaren ut ett antal nya potentiella kunder, och kontaktar dem. Listan kan innehålla 5-10 nya företag som i förväg valts ut baserat på ett antal utvalda kriterier. En välgenomtänkt förberedelse resulterar ofta i en bättre förståelse för kundens situation. Prospektering är dock ofta tidskrävande, eftersom det totala antalet är arbetstimmar är begränsade och därmed även tiden som allokeras för denna uppgift.

Zefram hittar de bästa prospekten genom “AI-ranking” och manuella filter.


#2 Samtalet – Den inledande kundkontakten

Försäljarens nästa steg är ofta att ta tag i telefonen – det är dags för att inleda säljsamtalet. Ofta består den första kundkontakten av en komplimang kombinerat med en observation om något relaterat till företaget. I allmänhet är den första kontakten livsviktig, eftersom man bara har en chans att skapa ett första intryck. Trots att de flesta är medvetna om detta faktum, är det inte alltid lätt att komma på en bra samtalsöppning. Det kan kännas svårt att verkligen relatera till kundens situation. Onaturliga öppningar komplicerar uppbyggnaden av meningsfulla relationer, vilket leder till ett oönskat utfall i säljsamtalet.

→ Zeframs artificiella intelligens bygger grunden för samtalsöppningar.
Zeframs artificiella intelligens skapar en fungerande öppning för säljsamtalet. I det här exemplet har ett meddelande skapats som baserar sig på relevanta observationer. Till exempel har Zefram noterat en stark årlig intäktsökning i företag X, och som ett resultat har 5 nya medarbetare anställts. Systemet antar att kunden är redo att flytta till nya större kontorslokaler. Zefram föreslår en adress i närheten som skulle kunna passa företagets behov perfekt.

Med Zefram skapar du funktionella och automatiserade säljmeddelanden. 

(Anpassningsbara enligt användarens behov)

 

#3 Tidsbesparing – Mer tid över för annat

Zeframs artificiella intelligens hjälper säljteam att spara tid genom att automatisera upprepande uppgifter och frigöra värdefulla resurser för andra viktiga aktiviteter. Då kan säljare fokusera på att till exempel bygga starka relationer med sina kunder, förbättra kommunikationsfärdigheter och leverera mer personliga och effektiva försäljnings pitchar. Eftersom Zeframs AI är outtröttlig och konsekvent tillförlitlig, hjälper den att säkerställa att viktiga uppgifter och processer utförs med hög grad av noggrannhet och effektivitet. Sammanfattningsvis kan säljteam som utnyttjar Zeframs artificiella intelligens strömlinjeforma sin verksamhet och uppnå mer betydelsefulla resultat.

 

Framtiden är redan här, välkommen med.

Många säljproffs är fortfarande skeptiska till artificiell intelligens och dess roll inom branschen. Men som vi har sett i denna bloggpost, tillför ny teknologi många fördelar. Vår produkt är inte här för att ersätta personlig kontakt, utan för att förbättra de inledande faserna i försäljningsprocessen såsom prospektering och generering av samtalsöppningar. Vi tror start att företag som tar i bruk nya tekniker kommer få en stark konkurrensfördel på sina marknader, inte bara idag utan även i framtiden.

Boka en demo med vårt team idag!

Zefram hjälper ditt företag att ta de första stegen i den spännande världen inom artificiell intelligens. Boka en demo idag, så visar vi dig hur du kan transformera dina säljprocesser.