Framtidens förhandlingar och Zeframs roll i omställningen

10.4.2022.

Välkommen till framtidens förhandlingar.

I förhandlingar är det sannolikt att människor gör avgörande fel på grund av olika faktorer, såsom stress, osäkerhet eller rädsla för avslag. Låt oss skriva ut det tydligt, människor är inte naturligt bra på att utnyttja data. En genomsnittlig människas korttidsminne kan bara hantera fem saker samtidigt, och exempelvis snabba beräkningar är näst intill omöjliga. Även om dessa hinder kan övervinnas med datorers hjälp, finns det samtidigt en viktig orsak varför datorer inte bjuds in till  förhandlingar – nämligen deras oförmåga till naturligt språk.

 

Den gyllene eran för dator understödda förhandlingar är här

När vi pratar med främlingar i framtiden, kommer konflikt och missförstånd av fakta vara ett minne blott. Vi tror att datorer kommer att fungera som en slags rådgivare, som innehar all nödvändig information som behövs för att utföra framgångsrika förhandlingar. Datorn kommer göra en effektiv analys av datamängder lika stora som allt som någonsin skrivits. Men människor kommer att fortsätta i beslutfattarrollen av en god anledning. Till skillnad från datorer upplever vi begär, en dominerande faktor inom beslutsfattande. Däremot kan sägas att den snabba utvecklingen av NLP-teknologi har skapat en slags ‘Gyllene Era’ där datorer välkomnas in att delta i mänskliga förhandlingar.

I den gyllene eran, är säljprocesserna effektivare än någonsin. 

Att identifiera datorstödda förhandlingar.

Det ökande användandet av smart teknologi kommer att förbättra kvaliteten på mänskliga interaktioner och därmed generera värde på nya banbrytande sätt. Den teknologiska utvecklingen som krävs för att guida förhandlingar kommer också möjliggöra att vi kan simulera dem. Genom att simulera förhandlingar och förutsäga resultatet på förhand kan vi också bedöma om förhandlingarna är värda vår tid.

Till exempel skulle vi i en försäljningssituation enbart inleda förhandlingar om följande villkor uppfylls:

• Motparten har ett behov av det vi erbjuder
• Motparten har de nödvändiga resurserna för att köpa av oss
• Vi kan uttrycka oss att vårt erbjudande uppfyller eller överträffar marknadens förväntningar.

Datorer har tillgång till mycket värdefull data som kan bidra enormt till mänskliga förhandlingar.

Detta är de första stegen som vi på Zefram har tagit i vår resa mot vår ‘Grand Vision’.  Zeframs uppdrag är att uppfylla visionen på ett ekonomiskt genomförbart sätt genom att först gå in på de mest adresserbara marknaderna. Till dessa marknader tillhör de branscher där värdefulla samtal kontinuerligt förs och utvecklas i stora mängder varje dag. Hit hör t.ex handel av uthyrningsbara kontorslokaler, försäkringsplaner och elektriska fordon.

Inom våra verksamma marknader analyserar vi kontinuerligt företag och bygger de starkaste argumenten för att guida förhandlingar. Genom att koppla ihop de starkaste kandidaterna med det mest lämpliga erbjudandet på marknaden, skapar vi överlägsna förutsättningar för framgångsrika förhandlingar. Samtidigt ser vi till att vår teknologi förblir så anpassningsbar som möjligt för att underlätta framtida expansion.