Näin Zeframin tekoäly modernisoi prospektointia ja vapauttaa myyjien työaikaa

31.1.2023

Tekoälyn avulla yritys saa lisää kustannustehokkuutta ja luotettavuutta myyntityön toistuviin vaiheisiin, kuten prospektointiin. Näin myyjien työaika vapautuu tuottavampiin tehtäviin.

Tällä hetkellä myyntityössä on nähtävissä suuria muutoksia. Tekoälyn käyttö laajenee jatkuvasti, jonka viimeistään Chat-GPT 3 on osoittanut. Paljon huomiota saanut sovellus suorittaa monia erilaisia tehtäviä, kuten keskustelun, kirjoittamisen ja käännöksen. Tämä hoituu nopeudella ja tarkkuudella, jota ei ole ihmiskunnan historiassa aikaisemmin nähty. Vaikka tekoälyn tulo on joidenkin mielestä kyseenalaista tai jopa pelottavaa, pitää kuitenkin muistaa, että tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia yrityksille. Hyödyntämällä uusinta teknologiaa, yritykset voivat säästää resursseja ja nostaa tehokkuutta. Esimerkiksi Zeframin tekoäly mahdollistaa perinteisten, rutiininomaisten työtehtävien minimoimisen myyntiprosessissa nostaen työn tehokkuutta ja mielekkyyttä. Tässä blogipostauksessa esittelemme Zeframin hyödyt prospektointitehtävissä.

 

Zeframin käyttö prospektointitehtävissä

Zefram mahdollistaa myyntitiimille uuden, tehokkaan ja miellyttävän tavan suorittaa varsinaisia myyntineuvotteluja edeltäviä tehtäviä, kuten prospektointia. Oikeiden, yrityksesi tuotteita tai palveluja tarvitsevien prospektien löytäminen on elintärkeää myyntiprosessin onnistumisen kannalta. Valitettavan usein yritysten päättäjät saavat täysin merkityksettömiä myyntipuheluita, jonka takia myyntityö ei ole parhaassa mahdollisessa maineessa. Tähän ongelmaan kiteytyy yksi Zeframin tavoitteista; hyvien, molemmin puolin tarkoituksenmukaisten myyntineuvottelujen mahdollistaminen kustannustehokkaalla tavalla. 

Zefram vs. taustatyötä tekevä myyjä 

Tehokkuuden nosto

Jos suuri osa myyjän työtunneista on aiemmin mennyt taustatöiden tekemiseen ja potentiaalisten asiakkaiden löytämiseen, Zefram auttaa suuresti. Zefram hyödyntää tauotta miljoonia datapisteitä, esim. useita tietorekistereitä ja sosiaalisen median lähteitä. Kun myyjät voivat keskittyä myyntiin ja muihin mielenkiintoisiin tehtäviin, heidän energiatasonsa ja motivaationsa saattavat nousta. Näin myyjä voi panostaa enemmän asiakassuhteiden laatuun. Tekoälyllä tehty prospektointi on myös erittäin vakaa. Suorituskyky pysyy korkealla tasolla joka päivä, eikä tekoälyllä ole samoja heikkouksia, joita ihmisillä voi olla, esimerkiksi liittyen keskittymiskykyyn.

Kustannuksien lasku

Zefram mahdollistaa myös henkilöstöresurssien vähentämisen siinä mielessä, että se pystyy suorittamaan samoja myynnin alkupään tehtäviä kuin palkattu myyjä. Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että työntekijän kokonaiskustannus yritykselle on noin 1,5-kertainen bruttopalkkaan verrattuna. Tätä lukua voidaan käyttää, kun lasketaan myyjän kustannuksia verrattuna Zeframiin. 

 

Zefram tuo luotettavan vaihtoehdon myynnin prospektointiin.

 

Zeframin käyttö buukkaustehtävissä 📞

Tapaamisten varaaminen on tärkeä osa myynnin työstä, sillä sen avulla yritys avaa keskusteluja potentiaalisten asiakkaidensa kanssa. Monet yritykset palkkaavat ulkopuolisen buukkauspalveluun, mutta ulkoistaminen ei aina sovi kaikille.  Zefram tuo myyntitiimeille uuden kätevän vaihtoehdon, joka korvaa buukkauspalvelun tehtävät, kuten tapaamisten varaamista ja aikataulujen yhteensovittamista. Näin myyntitiimille jää enemmän aikaa muihin tehtäviin.

Zefram vs. ulkoistettu buukkauspalvelu

✅ Tehokkuuden nosto

Kun tekee buukkaukset Zeframin avulla, myyntiorganisaatio hallitsee valintojaan paremmin. Myyjällä on enemmän joustavuutta, kun asia voidaan hoitaa sisäisesti ja kätevästi Zeframin alustalla. Sisäinen buukkaaminen auttaa myös yritystä luomaan vahvemman ja yhtenäisemmän brändin, koska yrityksen sisäinen tiimi tuottaa kaiken markkinointiviestinnän. 

✅ Kustannusten lasku

Zefram voi myös mahdollistaa varsin kustannustehokkaan toiminnan. Koska varaukset hoituvat helposti ja sujuvasti, yrityksen ei tarvitse käyttää buukkauspalveluja, ja näin yritys voi säästää merkittäviä summia vuositasolla. Kun käyttää Zeframia, ei tarvitse maksaa ulkopuolisille toimijoille palkkioita tai palvelumaksuja.

 

Zeframin tekoäly tuo yrityksille hyötyjä ja vapauttaa myyjien työaikaa tuottavampiin tehtäviin

Zeframin tekoälyn hyödyt nousevat esiin, kun sen vaikutusta verrataan yrityksen erilaisiin toimintoihin ja kuluihin. Tässä postauksessa keskityimme erityisesti prospektointiin ja varauksiin. Toinen Zeframin käyttökohde on esimerkiksi markkinointiautomaatio. 

Kun monet yritykset nykypäivänä hakevat kustannustehokkuutta ja säästöjä, uudet teknologiat, kuten tekoäly, ovat tervetulleita. On todennäköistä, että tulevaisuudessa yritykset, jotka ymmärtävät tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt, menestyvät paremmin. 

 

Buukkaa demo tänään!

Selvitämme, miten juuri teidän myyntiorganisaationne voisi hyödyntää Zeframia.