Myyntityö muuttuu – Kolme tekoälyn positiivista vaikutusta

15.12.2022

Tekoäly muuttaa maailmaa ja tuo B2B-myyjille uusia mahdollisuuksia tarjoamalla tehokkaita ratkaisuja myyntiprosessin eri vaiheisiin.

Kuten monissa muissakin ammateissa, myös myyntihenkilöiden työ tulee lähitulevaisuudessa muuttumaan digitaalisuuden ja tekoälykkään maailman myötä. Tekoälyä käyttäen on mahdollista tehostaa työtehtäviä myyntiprosessin eri vaiheissa. Tässä blogipostauksessa haluamme konkreettisen esimerkin avulla tuoda esiin ennusteen tulevaisuuden näkymästä sekä kertoa miten tulevaisuuden myyntityö eroaa tämän päivän myyntityöstä. 

Tekoälyn käyttö käytännössä

Myyntiprosessiin kuuluu monta eri vaihetta, jotka kaikki ovat vaativia omalla tavallaan. Mutta mitä jos myyjällä olisi käytössään tekoäly, joka toimisi hänen tukenaan myyntiprosessin alusta alkaen? Tekoälyä käyttämällä työtehtävät, jotka liittyvät esimerkiksi prospektointiin ja keskustelujen avaukseen, helpottuisivat merkittävästi. Seuraavaksi esittelemme, miten myyjä voi hyödyntää Zeframin tekoälyä myyntiprosessien eri vaiheissa ja näin saavuttaa parempia tuloksia. 

Zeframin käyttöliittymä desktop- versiossa. 

 

Miten Zeframin tekoäly tehostaa myyntityötä

Nyt käydään läpi, miltä myyntityö voi näyttää tänä päivänä tyypillisessä B2B-yrityksessä ja miten Zeframin tekoäly tuo uusia myyntiprosessin ratkaisuja. Lähtökohtaisesti myyjä haluaa aina menestyä kaupanteossa, ja onnistuakseen tässä suorituksessa hänen on käytävä läpi muutamia eri vaiheita, aina alustavasta suunnittelusta lopulliseen kaupantekoon.

 

#1 Taustatyö ja prospektointi 

Normaalina työpäivänä myyjä ottaa yhteyttä uusiin potentiaalisiin asiakkaisiin, listalla voi olla vaikkapa 5-10 uutta yritystä. Näitä yrityksiä myyjä on jo etukäteen valinnut jonkinlaisten kriteerien avulla. Myyjä pyrkii löytämään parhaat kohteet sekä hänen mielestään todennäköisimmät asiakkaat tuotteelleen tai palvelulleen. Ennen varsinaista ensimmäistä kontaktia, myyjä on siis jo etukäteen tehnyt tärkeätä taustatyötä parantaakseen mahdollisuutensa onnistumiseen. Hyvät tulokset myynnissä ovat usein tulos huolellisesta taustatyöstä, joka heijastuu aitoon ymmärrykseen asiakkaasta ja hänen jokapäiväisistä ongelmistaan.

→Zeframin tekoäly hoitaa prospektoinnin ja löytää parhaat kohteet
Zefram ehdottaa parhaat kohteet myyjän tarpeiden mukaan. Taustalla toimii pitkälle kehittynyt tekoäly, jonka avulla Zefram tuo esille listan, jossa parhaat kohteet on rankattu sopivuuden mukaan. Näin prospektointiin liittyvä taustatyö helpottuu merkittävästi ja laatua heikentämättä. 

Parhaat kohteet löydetään ns. AI rankingin ja rajoituksen avulla. 

 

#2 Myyntikeskustelu ja ensimmäinen kontakti

Seuraavaksi myyjä siirtyy varsinaiseen myyntikeskusteluun. Siinä hän esittää vastaavalle osapuolelle jonkinlaisen avauksen, joka usein koostuu kohteliaisuudesta ja huomionosoituksesta johonkin yritykseen liittyvään asiaan. Yksi yleinen kysymysmerkki tässä vaiheessa on se, miten myyntikeskustelua oikeasti kannattaa avata. Se, miten avaus esitetään, on usein erityisen tärkeä kohta, sillä ensimmäinen kontakti on yksi tärkeimmistä. Välillä voi tuntua vaikealta keksiä hyvä avaus ja samaistua asiakkaan tilanteeseen. Silloin avauksesta voi tulla haastavaa eikä sen avulla voi saavuttaa myyntikeskusteluun toivottuja tuloksia. 

→Zeframin tekoäly rakentaa pohjan keskustelunavauksille
Zeframin tekoäly rakentaa myyntikeskustelulle toimivan avauksen, joka on räätälöity käyttäjän tarpeiden mukaan. Alla olevassa tapauksessa tekoäly on auttanut luomaan toimivan avauksen myyntikeskusteluun ehdotuksella, joka vastaa yrityksen tarpeisiin. 

Zefram rakentaa toimivia myyntiavauksia. Esimerkki: Zefram rakentaa käyttäjälle toimivia myyntiavauksia.

 

#3 Ajankäyttö →Zeframin tekoäly säästää ylipäätään aikaa myyntiprosessissa

Tekoälyn hyvä puoli on se, että sillä pystyy tekemään paljon toistuvia asioita, jotka muuten veisivät paljon aikaa ja energiaa niistä tärkeimmistä työtehtävistä, jotka tuottavat eniten arvoa. Tekoäly on väsymätön, eikä ole riippuvainen yksittäisen myyntihenkilön luonteesta. Näin myyjille jää enemmän aikaa ja energiaa vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä entistä laadukkaamman asiakaskontaktin luomiseen ja ylläpitoon.

 

Myyntityön tulevaisuus on jo täällä – tervetuloa mukaan!

Tekoäly ei todennäköisesti koskaan tule kokonaan korvaamaan henkilökohtaista kontaktia, mutta kuten olemme tässä blogipostauksessa kertoneet, tekoälyn avulla myyjä voi tehostaa myynnin toimintatapoja merkittävästi. Tänä päivänä monella saattaa yhä olla käsitys, että tekoäly olisi vain tutkijoiden tai koodaajien käytössä, ylipäätään kaukana jokapäiväisestä arjesta. Tosiasia on, että tulevaisuuden myyntiprosessit odottavat jo oven takana, ja yritykset voivat matalalla kynnyksellä toteuttaa tekoälyn käytön omassa organisaatiossaan. Yritykset, jotka aloittavat tekoälyn käytön nyt, voivat saavuttaa etulyöntiaseman markkinoilla.

Buukkaa demo tänään!

Zefram auttaa yritystänne pääsemään alkuun tekoälyn kiehtovassa maailmassa. Varaa ilmainen esittely tänään niin katsotaan yhdessä, miten tekoäly voisi hyödyntää juuri teidän organisaatiotanne parhaalla mahdollisella tavalla.